Brandskyddet i vårt hus

Vår förening har infört systematiskt brandskyddsarbete. Vi vill uppnå högsta möjliga skydd och säkerhet mot brand i alla former.

Idag finns det brandutrustning på följande platser:

  1. Garaget: 2 st handbrandsläckare.
  2. Tvättstugorna: 1 st handbrandsläckare i varje tvättstuga.
  3. Soprummen: 1-2 st brandbomber monterade i taken.
  4. Elcentralen: 1 st brandsläckare.
  5. I varje husentré har vi anslagit Räddningsverkets information.

Våra fastigheter är utrustade med brandväggar, branddörrar och belysta utgångsskyltar på gemensamma ytor. Varje trappuppgång har en taklucka som regleras från särskild anslutning i entrén. All utrustning granskas och testas varje år. All utrustning kontrolleras och inventeras varje månad.

Solna Brandstation behöver 10-15 minuter från larm för att finnas på plats och börja arbeta.

Detta kan vi göra själva

  • Vi bifogar information från Räddningsverket.
  • Vi ber dig låta den tillhöra lägenheten och finnas för nya ägare.
  • Vi ber dig ta del av informationen och själv skaffa det du tycker behövs för din bostad.
  • Vi ber dig också till alla delar respektera det som gäller för vår gemensamma trygghet.

Styrelsens representant och fastighetsskötaren går regelbundet och ofta igenom alla gemensamma ytor inom våra fastigheter. Om vi påträffar brännbart material eller sådant som hindrar framkomlighet på dessa ytor är vi tvungna att omedelbart ta bort detta. Kostnaden för borttransport drabbar föreningen.

För allas gemensamma trygghet mot alla slags bränder ber vi dig respektera det som gäller oss alla.

 

Solna den 26 augusti 2009.

 

Styrelsen för

Bostadsrättsföreningen Palladium