Felanmälan

Föreningens fastighetsskötare heter EFS AB.

Felanmälan via webb

Felanmälan via telefon

  • Vardagar mellan 08:00 och 17:00: 08 - 580 119 50

  • Övrigt tid: 070 839 14 79 (Jourtjänst)

Elavbrott i din lägenhet

Elavbrott i din lägenhet som inte berör fastigheten i övrigt kan sannolikt avhjälpas genom byte av 16A-säkring i elskåp i källaren.

Kontakta i första hand någon av nedanstående personer:

  • Kenneth Hörnqvist, Dagmar Ebbesens väg 8, 070 527 40 10

  • Anders Sällström, Mauritz Stillers väg 14, 070 445 22 21

Om ingen av dessa är anträffbar kontakta EFS.