Grillning

2011-06-23

Vid årsmötet i Palladium beslöt deltagarna att godkänna en motion om grillning på gård och terrasser. Den innebar att styrelsen fick i uppdrag att se över de nu gällande reglerna, ”så att boendes eventuella obehag minimeras och att styrelsen om möjligt enbart tillåter grillning på terrass och mitten av innergården där avstånden till friskluftsintagen är så stora som möjligt”.

Motionären påpekade också att friskluftsintagen är placerade under fönstren i respektive rum. Det innebär att rök och grillos riskerar att dras in i lägenheterna, som ligger rakt ovanför de platser där grillning sker.

Styrelsen har behandlat frågan enligt årsmötets beslut och inför följande regler:

  • Enbart grillar som drivs med gas eller el får användas, inte grillkol. Grillkol får dock användas i centralgrillen.
  • Grillning är som tidigare tillåten på bottenvåningarna, terrasserna och i centralgrillen på gården.
  • Grillning får dock inte medföra att rök och grillos dras in i lägenheterna. Risken att detta sker är störst på bottenvåningarna som är försedda med altan, varför speciell försiktighet där ska iakttas.