Regler för garageplatser inom Filmstadens Samfällighet

Gäller från och med 2014-01-01

Senast ändrat: 2013-12-12 12:46

Grundregler

Endast medlemmar i någon brf i Filmstaden kan inneha någon av föreningarnas garageplatser. Undantag finns (a). Endast en (1) garageplats kan innehas per lägenhet. Undantag finns (b). Om medlem som innehar en garageplats flyttar från föreningen går garageplatsen tillbaka till kön. Ny medlem som förvärvar en lägenhet övertar inte garageplatsen från tidigare medlem. Om en medlem flyttar inom samma brf kan/får medlemmen behålla sin garageplats. Om en medlem flyttar till annan brf inom Filmstaden går garageplatsen tillbaka till kön. När en lägenhet säljs måste lägenhetsinnehavaren säga upp sin garageplats. Erbjuden garageplats är inte fast utan kan ändras av styrelsen vid behov.

Köregler

Köplats startar det datum en anmälan är mottagen dock tidigast det datum medlemmen flyttar in i föreningen (tillträdesdatum). I första hand erbjuds plats till en förening så att anläggningsbeslutet uppfylls. När en garageplats blir ledig erbjuds den enligt följande turordning:

 1. Till den/de som står i tur att byta.
 2. Till den som har köplats 1 bland de som önskar ny plats.
 3. Om köplats 1 inte önskar utnyttja platsen går erbjudandet till köplats 2. Köplats 1 behåller sin plats i kön. Om en köande tackar nej 2 gånger till erbjuden plats i garaget i den egna föreningen hamnar den köande längst ner på listan. I annat fall behåller man sin plats i kön.
 4. Köande som erbjuds plats i annan förenings garage får tacka ja eller nej till denna och ändå behålla sin plats i kön, tills plats i det egna garaget blir ledig.
 5. Han man korttidsplats kan man stå i ordinarie kö för långtidsplats

Undantag

(a) Om någon garageplats är outhyrd och ingen inom Filmstaden önskar den kan SGA eller ordf. besluta om korttidsuthyrning till någon boende utanför Filmstaden.

(b) Om en garageplats är outhyrd kan korttidsuthyrning ske till en medlem som redan har en plats.

Vid tveksamheter

Vid tveksamheter beslutar SGA eller ordf.

MC-platser

För MC upprättas en gemensam kö för hela Filmstaden. Befintliga MC-platserna har inte någon bestämd tillhörighet till brf.

Avtalsregler

Avtalstid

Avtalsperioden avser alltid hela kalendermånader. Vi har inte delar av månader

Avisering

Avisering sker normalt kvartalsvis: jan-mars, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Sker kontraktsskrivning i mellanperioden sker avisering enbart för innevarande kvartal.

Långtidskontrakt

 • Avtalstid: Tills vidare och gäller månadsvis
 • Uppsägning från garageplatsinnehavare: Minst en hel kalendermånad före nästa månads sista dag
 • Uppsägning från Samfälligheten: Omgående vid upprepad utebliven betalning, vid misskötsel, el. dyl.

Korttidskontrakt:

 • Avtalstid normalfallet: 2, 3 eller 4 månader beroende på när avtalstiden börjar
  • ex. om avtalstiden börjar maj är avtalstiden 2 mån dvs maj - jun
  • ex. om avtalstiden börjar apr är avtalstiden 3 mån dvs. apr - jun
  • ex. om avtalstiden börjar mar är avtalstiden 4 mån dvs. mar - jun
 • Avtalstid: Tills vidare och gäller ”kalendermånadsvis”
 • Uppsägning från garageplatsinnehavare: Minst en hel kalendermånad före nästa månads sista dag *)
 • Uppsägning från Samfälligheten
  • Minst en hel kalendermånad före nästa månads sista dag *)
  • Omgående vid upprepad utebliven betalning, vid misskötsel, el. dyl.

*) Avtalets första period är fast och kan normalt inte sägas upp

 

För kontakt gällande frågor kring regler, avtalstider mm vänligen kontakta:

Filmstadens Samfällighet/DKF AB

Box 3091, 169 03 Solna. Tfn: 08-562 76 120 Fax: 08-562 76 116

Besök: Greta Garbos väg 18 (DKR), Solna

e-post: info@dkfast.se

www.dkfast.se