Disposition av uteplatser, regler

Bostadsrättshavaren disponerar uteplatsen på samma villkor som lägenheten i övrigt. Den begränsas av ytan belagd med betongplattor samt rabatten ut till den stenlagda gången och i sida till grannens uteplats. Det är inte tillåtet att riva upp betongplattorna. Vill man ha ett annat golv måste det läggas ovanpå betongplattorna. Vid avflyttning skall man vara beredd att återställa golvet i ursprungligt skick om den nye bostadsrättshavaren så önskar.

För uteplatsen gäller samma underhållsansvar som för lägenheten i övrigt. Se föreningens stadgar.

Det är inte tillåtet att bygga staket, tak, vindskydd eller göra andra fasta installationer på uteplatsen.

Bostadsrättshavaren disponerar rabatten fritt för egna planteringar. Träd får dock inte planteras på uteplatsen. Det är tillåtet att ha krukodlade växter på uteplatsen. De får dock inte vara högre än golvet på ovanliggande balkong. Det förutsätts att bostadsrättshavare själv vårdar planteringarna på uteplatsen.

Styrelsens tillstånd krävs för alla typer av installationer på uteplatserna.

De här reglerna ersätter ”Regler för uteplatser” daterade 2009-11-19 och 2013-09-29.

Fastställes 2013-10-31

Styrelsen för brf Palladium