Sophantering

Föreningen har tre soprum. Dessa ligger på Dagmar Ebbesens väg, Mauritz Stillers väg och Edvin Adolphssons väg.

I alla tre soprum kan man slänga följande:

 • Hushållssopor
 • Returpapper
 • Wellpapp
 • Färgat glas
 • Vitt glas
 • Matavfall
 • Plastförpackningar

I soprummet på Dagmar Ebbesens väg kan man även slänga:

 • Mindre elavfall (som går ner i tunnan)
 • Lampor
 • Batterier
 • Metallförpackningar

Matavfall slängs i bruna kärl, i särskilda påsar som finns att hämta i varje soprum. Inga andra påsar får användas.

Plastförpackningar slängs i blå kärl. Observera att förpackningarna måste vara rena och torra.

Knyt ihop soppåsarna! Annars hamnar dessa på gatan i samband med tömningen av kärlen.

Tänk på att platta till kartongerna innan ni slänger dem i wellpappkärlen. Vi betalar nämligen per volym. Pizzakartonger ska slängas bland hushållssopor.

Släng inga grovsopor i soprummen! Bortforsling av felplacerade sopor innebär ökade kostnader för föreningen, pengar som kan användas till annat.

Grovsopor kan lämnas vid Kvarnkullens återvinningscentral på Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg.

Miljöfarligt avfall kan lämnas på den mobila miljöstationen. Läs mer här om tider och platser.