Sophantering

Föreningen har tre soprum. Dessa ligger på Dagmar Ebbesens väg, Mauritz Stillers väg och Edvin Adolphssons väg.

I alla tre soprum kan man slänga följande:

 • Hushållssopor

 • Returpapper

 • Wellpapp

 • Färgat glas

 • Vitt glas

 • Matavfall

 • Plastförpackningar

I soprummet på Dagmar Ebbesens väg kan man även slänga:

 • Mindre elavfall (som går ner i tunnan)

 • Lampor

 • Batterier

 • Metallförpackningar

Matavfall slängs i bruna kärl, i särskilda påsar som finns att hämta i varje soprum. Inga andra påsar får användas.

Plastförpackningar slängs i blå kärl. Observera att förpackningarna måste vara rena och torra.

Knyt ihop soppåsarna! Annars hamnar dessa på gatan i samband med tömningen av kärlen.

Tänk på att platta till kartongerna innan ni slänger dem i wellpappkärlen. Vi betalar nämligen per volym. Pizzakartonger ska slängas bland hushållssopor.

Släng inga grovsopor i soprummen! Bortforsling av felplacerade sopor innebär ökade kostnader för föreningen, pengar som kan användas till annat.

Grovavfall och farligt avfall kan lämnas på den mobila miljöstationen. Läs mer på Solna Stads hemsida här om tider och platser.

Solna Stad har även mer information om att sortera och lämna avfall här.