Föreningsstämmor och årsredovisningar

Här finns program och protokoll från våra föreningsstämmor, samt årsredovisningar, i pdf-format. Kompletterande information ingår i stämmoprogrammen eller ligger som separata dokument; exempelvis förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt motioner till stämman. Saknas något finns protokoll också tillgängliga hos styrelsen.