ms-de-redlights.jpg
 

Brf Palladium

Gamla Filmstaden i råsunda

 

Praktisk info

Bokunskap

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? Vad får jag göra och vad får jag inte göra i min lägenhet?

Läs om detta och mycket mer på HSBs sida om Bokunskap.

Garage och gatuparkering

Garage- och köhantering av Filmstadens fem garage sköts av Daniel Klasson Fastighet. En garageplats kostar 800 kr per månad. Fördelat över de fem garagen finns det 20 laddplatser för elfordon där kostnaden för förbrukad elenergi tillkommer.

Q-Park sköter gatuparkeringen i Filmstaden. Priset är 750 kr per kvartal. Det man behöver göra är att skicka en kopia på sitt köpekontrakt samt fakturerings/kontaktuppgifter och startdatum till hyraplats@q-park.se.

Se även information på samfällighetens hemsida.

Nycklar

Medlem beställer själv ny lägenhetsnyckel hos Råsunda Lås. Man behöver bekräfta sitt medlemsskap med tex köpeavtalet för lägenheten.

LÅS I SERVICELÄGE

Information om hur låset till din lägenhet sätts i serviceläge hittar du här.

Porttelefon

För att få porttelefonen ansluten till ditt eget telefonnummer kontakta vår fastighetsförvaltare EFS. Det går bra att anmäla ärendet som en felanmälan.

Namnskyltar

För att uppdatera namnskylt i portuppgång, på postfack eller lägenhetsdörr gör en felanmälan till EFS

bredband

I avgiften ingår bredband från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget). Hastigheten är 250 megabit/sekund nedåt (hämtning) och 100 megabit/sekund uppåt (sändning). Telenor erbjuder ännu högre hastighet mot en högre avgift samt möjligheten att få låna en router. Kundtjänst nås på 020-222 222.

TV

Fastigheten är ansluten till Com Hem. Grundutbudet ingår i avgiften, se mer här om vilka analoga och digitala kanaler det är.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Du som bor i Brf Palladium behöver ej ha särskilt bostadsrättstilägg till din hemförsäkring. Läs mer här.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Här hittar du Formulär för ansökan om andrahandsuthyrning och här finns Föreningens policy.

SOPHANTERING

Föreningen har tre soprum. Läs mer här.

Brandskydd

Här finns information om brandskyddet i vårt hus.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mycket bra information om brandskydd på sin hemsida, läs mer här.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor som får användas av alla medlemmar. Den ena ligger på på Dagmar Ebbesens väg 4, den andra på Edvin Adolphsons väg 9. Här finns våra Anvisningar för tvättstugan.

UTEPLATSER

Här finns reglerna för vad du går göra med din uteplats: Regler för uteplatser.

GRILLNING

Grillning är tillåten på bottenvåningarna, terasserna och i centralgrillen på gården. Grillkol får användas endast i centralgrillen. Läs mer här.

Markiser, balkongskydd och paraboler

Styrelsen har valt två kulörer som passar väl in på föreningens husfasader. Läs mer om markiser och balkongskydd.

Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler på balkonger eller husfasaden.

Lägenhetsnummer

I varje portuppgång finns det anslag uppsatta med vilka som bor där. På dessa anslag finns även Föreningens samt Lantmäteriets lägenhetsnummer angivna. Observera att dessa är olika.

Se Lantmäteriets information om lägenhetsnummer.

Saknas något?

Hör av dig till styrelsen om du saknar någon information.

 

Felanmälan

Föreningens fastighetsskötare heter EFS AB.

Felanmälan via webb

Felanmälan via telefon

  • Vardagar mellan 08:00 och 17:00: 08 - 580 119 50

  • Övrigt tid: 070 839 14 79 (Jourtjänst)

Elavbrott i din lägenhet

Elavbrott i din lägenhet som inte berör fastigheten i övrigt kan sannolikt avhjälpas genom byte av 16A-säkring i elskåp i källaren.

Kontakta i första hand någon av nedanstående personer:

  • Kenneth Hörnqvist, Dagmar Ebbesens väg 8, 070 527 40 10

  • Anders Sällström, Mauritz Stillers väg 14, 070 445 22 21

Om ingen av dessa är anträffbar kontakta EFS.

Om föreningen

Brf Palladium är en äkta bostadsrättsförening som består av 82 lägenheter och en möteslokal. Här finns 7 uppgångar: Dagmar Ebbesens väg 2, 4, 8, Mauritz Stillers väg 12, 14, 16 och Edvin Adolphsons väg 9. Första inflyttningen var den 30 juni 2006 och sista inflyttningen skedde i december samma år.

Brf Palladium är medlem av HSB vilka också sköter föreningens ekonomiska förvaltning. För fastighetsskötsel anlitar vi EFS AB.

Föreningarna inom Gamla Filmstadens murar bildar Filmstadens samfällighetsförening som sköter garage, gator och grönområden.

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår fjärrvärme, vatten, bredband, kabelteve, och källarförråd. Avgiften har varit densamma sedan föreningens grundande. Inga avgiftshöjningar är planerade (2019-06-13).

Stadgar

Föreningens stadgar antogs efter beslut av två ordinarie föreningsstämmor, 2017-06-01 samt 2018-05-29. Stadgarna registrerades av Bolagsverket 2018-10-17.

Senaste årsredovisning

Protokoll föreningsstämma 2019 finns tillgängligt hos styrelsen.

Tidigare år finns här: Föreningsstämmor och årsredovisningar

Information till mäklare

Här finns samlat information om föreningen som ofta efterfrågas av mäklare.

Styrelsen

Styrelsen har nio medlemmar, varav en representant från HSB, samt en HSB-suppleant. Styrelsens mejladress är styrelsen@brfpalladium.se (se även Kontakt). Här följer en lista på ledamöterna samt ett urval av varje ledamots ansvarsområden.

Kenneth Hörnqvist

Ordförande. Medlemskontakter. Kontakt med EFS. Palladiums representant i Filmstadens samfällighetsförening. Distriktsombud HSB.

Hans Hopstadius

Sekreterare. Dokumentarkiv. IT-ansvarig.

Åsa Sederholm

Budgetarbete. Fakturor. Fastighetsstädning.

Anders Sällström

Drift av hissar. Brandbesiktning.

Sara Abrahamsson

Informationsansvarig. Nya medlemmar.

Lars Wahlström

Underhållsplan. Kontaktperson för besiktningar och underhållsplanering med EFS. Garantifrågor. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning.

Stefan Holm

Skador och försäkringsfrågor. Föreningens lån.

Anne-Lie Strandberg

Nya medlemmar. Brandbesiktning. Matavfall. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning. Julgransansvarig:

Kerstin Thufvesson

HSB-ledamot.

Inger Andersson

HSB-suppleant.

Övriga förtroendeuppdrag

Anna Lawrence

Valberedningen (sammankallande)

Anita Larsson

Valberedningen

Hans Tapper

Valberedningen

Staffan Ahl

Revisor

Lars-Erik Vesterlund

Revisorssuppleant

Kontakt

Styrelsen

  • Man når enklast styrelsen via mejl på adressen styrelsen@brfpalladium.se.

  • För att kontakta enskilda ledamöter se Styrelsen.

  • Styrelsen har en brevlåda på Dagmar Ebbesens väg 8.

  • Till sist kan man också använda följande kontaktformulär:

 

 

Facebook

Kom i kontakt med andra boende via föreningens Facebook-grupp:

www.facebook.com/groups/brfpalladium