Kontakt

Styrelsen

  • Man når enklast styrelsen via mejl på adressen styrelsen@brfpalladium.se.

  • För att kontakta enskilda ledamöter se Styrelsen.

  • Styrelsen har en brevlåda på Dagmar Ebbesens väg 8.

  • Till sist kan man också använda följande kontaktformulär:

 

 

Facebook

Kom i kontakt med andra boende via föreningens Facebook-grupp:

www.facebook.com/groups/brfpalladium