Kontakt

Styrelsen

  • Man når enklast styrelsen via mejl på adressen styrelsen@brfpalladium.se.
  • För att kontakta enskilda ledamöter se Styrelsen.
  • Styrelsen har en brevlåda på Dagmar Ebbesens väg 8.
  • Till sist kan man också använda följande kontaktformulär:

 

 

Mejl-lista

Viktig information till medlemmarna kan gå ut via mejl. Anmäl dig till mejl-listan genom att skicka ett tomt mejl till följande adress:

boendeibrfpalladium-subscribe@yahoogroups.com

Du får sedan ett automatiskt svarsmejl för att bekräfta. Du behöver bara "svara" och skicka tillbaka detta mejl.

Facebook

Kom i kontakt med andra boende via föreningens Facebook-grupp:

www.facebook.com/groups/brfpalladium