ms-de-redlights.jpg
 

Brf Palladium

Gamla Filmstaden i råsunda

 

Praktisk info

Bokunskap

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? Vad får jag göra och vad får jag inte göra i min lägenhet?

Läs om detta och mycket mer på HSBs sida om Bokunskap.

Kommunikation

Viktig information från styrelsen går ut via mejl. Vi har en även en Facebook-grupp för medlemmar.

Garage och gatuparkering

Garage- och köhantering av Filmstadens fem garage sköts av Daniel Klasson Fastighet. Kötiden för Brf Palladium är minst 4 år (uppdat. 2016-01-23). Garageplats kostar 800 kr per månad.

Q-Park sköter gatuparkeringen i Filmstaden. Priset är 750 kr per kvartal. Det man behöver göra är att skicka en kopia på sitt köpekontrakt samt fakturerings/kontaktuppgifter och startdatum till hyraplats@q-park.se.

Se även information på samfällighetens hemsida.

Nycklar

Medlem beställer själv ny lägenhetsnyckel hos Råsunda Lås. Man behöver bekräfta sitt medlemsskap med tex köpeavtalet för lägenheten.

Porttelefon

För att få porttelefonen ansluten till ditt eget telefonnummer kontakta vår fastighetsförvaltare EFS. Det går bra att anmäla ärendet som en felanmälan.

Namnskyltar

För att uppdatera namnskylt i portuppgång, på postfack eller lägenhetsdörr gör en felanmälan till EFS

bredband

I avgiften ingår bredband från Bredbandsbolaget. Hastigheten är 250 megabit/sekund nedåt (hämtning) och 100 megabit/sekund uppåt (sändning). Bredbandsbolaget erbjuder ännu högre hastighet mot en högre avgift. Kundtjänst nås på 0770-777000, eller kundarende@bredband.com.

TV

Fastigheten är ansluten till Com Hem. Grundpaketet ingår i avgiften och det innehåller både analoga och digitala kanaler.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Du som bor i Brf Palladium behöver ej ha särskilt bostadsrättstilägg till din hemförsäkring. Läs mer här.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Här hittar du Formulär för ansökan om andrahandsuthyrning och här finns Föreningens policy.

SOPHANTERING

Föreningen har tre soprum. Läs mer här.

Brandskydd

Här finns information om brandskyddet i vårt hus.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor som får användas av alla medlemmar. Den ena ligger på på Dagmar Ebbesens väg 4, den andra på Edvin Adolphsons väg 9. Här finns våra Anvisningar för tvättstugan.

UTEPLATSER

Här finns reglerna för vad du går göra med din uteplats: Regler för uteplatser.

GRILLNING

Grillning är tillåten på bottenvåningarna, terasserna och i centralgrillen på gården. Grillkol får användas endast i centralgrillen. Läs mer här.

Markiser, balkongskydd och paraboler

Styrelsen har valt fyra kulörer som passar väl in på föreningens husfasader. Läs mer om markiser och balkongskydd.

Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler på balkonger eller husfasaden.

Lägenhetsnummer

Se Lantmäteriets information om lägenhetsnummer.

Saknas något?

Hör av dig till styrelsen om du saknar någon information.

 

Felanmälan

Föreningens fastighetsskötare heter EFS AB.

Felanmälan via webb

Felanmälan via telefon

  • Vardagar mellan 08:00 och 17:00: 08 - 580 119 50
  • Övrigt tid: 070 839 14 79 (Jourtjänst)

Elavbrott i din lägenhet

Elavbrott i din lägenhet som inte berör fastigheten i övrigt kan sannolikt avhjälpas genom byte av 16A-säkring i elskåp i källaren.

Kontakta i första hand någon av nedanstående personer:

  • Kenneth Hörnqvist, Dagmar Ebbesens väg 8, 070 527 40 10
  • Anita Larsson, Dagmar Ebbesens väg 4, 070 606 63 54

Om ingen av dessa är anträffbar kontakta EFS.

Om föreningen

Brf Palladium är en äkta bostadsrättsförening som består av 82 lägenheter och en möteslokal. Här finns 7 uppgångar: Dagmar Ebbesens väg 2, 4, 8, Mauritz Stillers väg 12, 14, 16 och Edvin Adolphsons väg 9. Första inflyttningen var den 30 juni 2006 och sista inflyttningen skedde i december samma år.

Brf Palladium är medlem av HSB vilka också sköter föreningens ekonomiska förvaltning. För fastighetsskötsel anlitar vi EFS AB.

Föreningarna inom Gamla Filmstadens murar bildar Filmstadens samfällighetsförening som sköter garage, gator och grönområden.

Månadsavgift

I månadsavgiften ingår fjärrvärme, vatten, bredband, kabelteve, och källarförråd. Avgiften har varit densamma sedan föreningens grundande. Inga avgiftshöjningar är planerade (2018-02-01).

Stadgar

Föreningens stadgar antogs efter beslut av två stämmor, extrastämma 2015-04-09 samt ordinarie föreningsstämma 2015-05-19. Stadgarna registrerades av Bolagsverket 2015-07-27.

Senaste årsredovisning

Protokoll föreningsstämma 2017 finns tillgängligt hos styrelsen.

Tidigare år finns här: Föreningsstämmor och årsredovisningar

Information till mäklare

Här finns samlat information om föreningen som ofta efterfrågas av mäklare.

Styrelsen

Styrelsen har nio medlemmar, varav en representant från HSB, samt en HSB-suppleant. Styrelsens mejladress är styrelsen@brfpalladium.se (se även Kontakt). Här följer en lista på ledamöterna samt ett urval av varje ledamots ansvarsområden.

Kenneth Hörnqvist

Ordförande. Medlemskontakter. Kontakt med EFS. Palladiums representant i Filmstadens samfällighetsförening. Distriktsombud HSB.
ordforande@brfpalladium.se

Hans Hopstadius

Sekreterare. Dokumentarkiv. Informationsansvarig. IT-ansvarig.

Anita Larsson

Budgetarbete. Fakturor.

Mikael Drake

Drift av hissar. Fastighetsstädning. Matavfall. Brandbesiktning.

Lars Söderberg

Underhållsplan. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning.

Lars Wahlström

Underhållsplan. Kontaktperson för besiktningar och underhållsplanering med EFS. Garantifrågor.

Stefan Holm

Skador och försäkringsfrågor. Föreningens lån.

Anne-Lie Strandberg

Nya medlemmar. Brandbesiktning. Innergården: skötsel och uppföljning. Julgransansvarig:

Kerstin Thufvesson

HSB-ledamot.

Inger Andersson

HSB-suppleant.

Övriga förtroendeuppdrag

Anna Lawrence

Valberedningen (sammankallande)

Ann Lindvall

Valberedningen

Hans Tapper

Valberedningen

Staffan Ahl

Revisor

Lars-Erik Vesterlund

Revisorssuppleant

Kontakt

Styrelsen

  • Man når enklast styrelsen via mejl på adressen styrelsen@brfpalladium.se.
  • För att kontakta enskilda ledamöter se Styrelsen.
  • Styrelsen har en brevlåda på Dagmar Ebbesens väg 8.
  • Till sist kan man också använda följande kontaktformulär:

 

 

Mejl-lista

Viktig information till medlemmarna kan gå ut via mejl. Anmäl dig till mejl-listan genom att skicka ett tomt mejl till följande adress:

boendeibrfpalladium-subscribe@yahoogroups.com

Du får sedan ett automatiskt svarsmejl för att bekräfta. Du behöver bara "svara" och skicka tillbaka detta mejl.

Facebook

Kom i kontakt med andra boende via föreningens Facebook-grupp:

www.facebook.com/groups/brfpalladium