Styrelsen

Styrelsen har nio medlemmar, varav en representant från HSB, samt en HSB-suppleant. Styrelsens mejladress är styrelsen@brfpalladium.se (se även Kontakt). Här följer en lista på ledamöterna samt ett urval av varje ledamots ansvarsområden.

Kenneth Hörnqvist

Ordförande. Medlemskontakter. Kontakt med EFS. Palladiums representant i Filmstadens samfällighetsförening. Distriktsombud HSB.

Hans Hopstadius

Sekreterare. Dokumentarkiv. IT-ansvarig.

Åsa Sederholm

Budgetarbete. Fakturor. Fastighetsstädning.

Anders Sällström

Drift av hissar. Brandbesiktning.

Sara Abrahamsson

Informationsansvarig. Nya medlemmar.

Lars Wahlström

Underhållsplan. Kontaktperson för besiktningar och underhållsplanering med EFS. Garantifrågor. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning.

Stefan Holm

Skador och försäkringsfrågor. Föreningens lån.

Anne-Lie Strandberg

Nya medlemmar. Brandbesiktning. Matavfall. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning. Julgransansvarig:

Kerstin Thufvesson

HSB-ledamot.

Inger Andersson

HSB-suppleant.

Övriga förtroendeuppdrag

Anna Lawrence

Valberedningen (sammankallande)

Anita Larsson

Valberedningen

Hans Tapper

Valberedningen

Staffan Ahl

Revisor

Lars-Erik Vesterlund

Revisorssuppleant