Styrelsen

Styrelsen har nio medlemmar, varav en representant från HSB, samt en HSB-suppleant. Styrelsens mejladress är styrelsen@brfpalladium.se (se även Kontakt). Här följer en lista på ledamöterna samt ett urval av varje ledamots ansvarsområden.

Kenneth Hörnqvist

Ordförande. Medlemskontakter. Kontakt med EFS. Palladiums representant i Filmstadens samfällighetsförening. Distriktsombud HSB.
ordforande@brfpalladium.se

Hans Hopstadius

Sekreterare. Dokumentarkiv. Informationsansvarig. IT-ansvarig.

Anita Larsson

Budgetarbete. Fakturor.

Mikael Drake

Drift av hissar. Fastighetsstädning. Matavfall. Brandbesiktning.

Lars Söderberg

Underhållsplan. Avtal mark och tak. Innergården: skötsel och uppföljning.

Lars Wahlström

Underhållsplan. Kontaktperson för besiktningar och underhållsplanering med EFS. Garantifrågor.

Stefan Holm

Skador och försäkringsfrågor. Föreningens lån.

Anne-Lie Strandberg

Nya medlemmar. Brandbesiktning. Innergården: skötsel och uppföljning. Julgransansvarig:

Kerstin Thufvesson

HSB-ledamot.

Inger Andersson

HSB-suppleant.

Övriga förtroendeuppdrag

Anna Lawrence

Valberedningen (sammankallande)

Ann Lindvall

Valberedningen

Hans Tapper

Valberedningen

Staffan Ahl

Revisor

Lars-Erik Vesterlund

Revisorssuppleant